PIERWSZY I JEDYNY TAKI BLOG O SAMOYEDACH

piątek, 8 października 2010

Zawody Psich Zaprzęgów - Puchar Polski, Puchar Samoyeda - Minikowo 02/03.10.2010 Sled dogs racing.

Few words about the sled-dog races organised by Sfora Nakielska in Minikowo on the 2-3 of October. Sfora Nakielska is the association of the sled dogs lovers established in 2003. Since its begining, I am a member myself and my husband is its chairman.


During this particular race, for the first time, dogs like Samoyeds, Alaskan malamutes, Siberian huskies and Greenland dogs could try their best at the work attempt. After attending two, a two-day long races, dogs will receive a certificate that allows them to be shown in the working class at the dog shows. I am really proud of my husband`s hard work (organizing dog races) for the last 7 years. Due to this massive effort, a working class was introduced to the Polish Kennel Club after 70 years of its existence !Two of our international champions (Winky and Kiara) took part in the race. Therefore, I would like to thank Iwona and Jacek Stefanek who did a fab job with them !!!


02 - 03.10.2010 W Minikowie (kujawsko - pomorskie) odbyły się zawody psich zaprzęgów, które organizowało Stowarzyszenie Miłośników Psów Zaprzęgowych "Sfora Nakielska". http://www.sfora-nakielska.pl/ Od początku powstania Sfory, czyli od 2003 roku, ja jestem jej klubowiczem a mąż prezesem. W Minikowie po raz pierwszy wprowadzono próby użytku dla potrzeb ZKwP. Dzięki temu polskie psy, czterech ras psów północy -samoyed -syberian husky -alaskan malamute -pies grenlandzki będą mogły uczestniczyć na wystawach kynologicznych, krajowych i zagranicznych, w klasie użytkowej. Aby uzyskać certyfikat użytku w/w rasy psów muszą ukończyć dwukrotnie, dwudniowy cykl zawodów. Jestem bardzo dumna z męża, bowiem wprowadzenie prób pracy dla psów północy, jest uwieńczeniem Jego wieloletniej pracy. Po 70-ciu latach do Polskiej Kynologii została wprowadzona "użytkowa klasa wystawowa". W Minikowie startowały dwa nasze samoyedy ( interchampiony :) ) Jestem zadowolona z ich pierwszego udziału w zawodach, gdyż do tej pory miały mozliwość sprawdzić się tylko eksterierowo, a teraz jeszcze i w sporcie :) Myślę, że dorównają Arandzie, która wraz z Kariną Borkowską ( klubowiczka Sfory Nakielskiej ) zdobyła Wicemistrzostwo Polski Juniorów. Bardzo dziękuję Iwonie i Jackowi Stefanek, że pobiegli z naszymi samoyedami.
Jacek na trasie z Winkim. / Jacek and Winky
Winkiego chyba bardziej interesuje Agata , która robiła zdjęcia, niż dalszy bieg :)
Winky paid more interest in Agata, who was taking photos, than in running ;)

Iwonka z Kiarą- Kaśką na trasie. Iwona & Kiara
Wręczanie nagród. Winky and my hubby at the Prize givingA oto najmłodsi uczestnicy zawodów -czyli dzieci w wieku 6-11 lat, startujące w Pucharze Samoyeda. And the youngest participants , children of age 6-11, from the Samoyed Cup.Samoyed Cup was my husband`s idea, just to make people more familiar with this fantastic breed. The concept was a big success and became a part of many dog races organized in Poland..


Pomysłodawcą tego Pucharu był mąż - chodziło nam o popularyzację mało znanej rasy, jaką jest samoyed.

Idea się przyjęła, weszła na stałe w cykl zawodów organizowanych przez kluby zaprzęgowe w Polsce.

Szkoda tylko, że tak mało samoyedów startuje w zawodach.

Dziękuję Agacie Kros za udostępnienie zdjęć.